PROJEKČNÍ ATELIÉR
ING. ARCH. JAROSLAV SKALICKÝ

Od úspěšného ukončení VUT, Fakulty Architektury v Brně v roce 1998, pracuji v oboru stavebnictví a projekce staveb. Nejdříve jako architekt ve větší projekční kanceláři, později v realizačních firmách jako odborný technik a stavbyvedoucí.

Od roku 2004, kdy mi byly udělena autorizace ČKAIT pod č. 1003967 „ AURORIZOVANÝ STAVITEL PRO POZEMNÍ STAVBY„ , pracuji jako samostatný architekt ve své projekční kanceláři ve Veverské Bítýšce.

Kromě návrhů půdních vestaveb, rekonstrukcí a novostaveb rodinných a rekreačních domků ( standardních, nízkoenergetických i pasívních ) se dále zabývám rekonstrukcemi i novostavbami menších průmyslových objektů a hal, komerčních provozoven a přeměnou průmyslových objektů na bytové jednotky. Dále se zabývám zaměřováním stávajících stavů objektů a jejich stavebně – technickým posuzováním.

Součástí nabídky mých služeb je široký záběr přes všechny stupně vzniku stavebního díla – od úvodních záměrů a studií stavby až po kolaudační řízení realizovaného objektu.

Samozřejmostí je jednání s dotčenými orgány ve stavebním řízení a možnost kompletního vyřízení stavebního povolení.

Ve své projekční praxi dlouhodobě spolupracuji s dalšími stavebně-technickými profesemi – statiky, požárně bezpečnostními techniky, stavebními fyziky,zpracovateli energetikých štítků budov, rozpočtáři….

Neméně důležitou součástí je i spolupráce s uměleckými profesemi – akademickým sochařem, malíři a grafiky. Interiér je možno zařídit originální výmalbou, grafikou, ručně malovanými originálními obrazy a replikami, sochařskými díly.

Copyright 2012 - Compnet, Petr Navrátil, www.compnet.cz