PROJEKČNÍ ATELIÉR
ING. ARCH. JAROSLAV SKALICKÝ


PŘEDMĚT ČINNOSTI VE STAVEBNICTVÍ : • ZAMĚŘENÍ A ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTŮ
 • TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVU OBJEKTU
 • PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ BUDOV
 • ARCHITEKTONICKÉ STUDIE OBJEKTŮ
 • NÁVRHY INTERIÉRŮ
 • NÁVRHY NÁBYTKU
 • NÁVRHY ÚPRAV ZAHRAD
 • ZPRAC. PROJEKTOVÉ DOK. PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • ZPRAC. PROJEKTOVÉ DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY
 • JEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ
 • VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
 • STAVEBNÍ KONZULTACE
 • POMOC PŘI VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY
 • ODBORNÝ STAVENÍ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY
 • POMOC PŘI LEGALIZACI „ ČERNÝCH „ STAVEB
 • NÁVRHY OPLÁŠTĚNÍ KRBŮ
 • NÁVRHY ZIMNÍCH ZAHRAD
 • NÁVRHY VIZUÁL. PODOBY REKONSTRUOVANÝCH FASÁD
 • VIZUALIZACE OBJEKTŮ A JEJICH ÚPRAV
 • Copyright 2012 - Compnet, Petr Navrátil, www.compnet.cz